[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved кӹѡҹ硷͹ԡ สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

เรื่อง : การอบรมหลักสูตรอบรมการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับศึกษานิเทศก์ Coding Mentor (CM)
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่   23   มกราคม   2563
เข้าชม : 32
Bookmark and Share


ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับศึกษานิเทศก์ Coding Mentor (CM) ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณ และแนวทางการนิเทศก์ติดตามการใช้หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมหนึ่งจากจำนวนทั้งหมด 8 หลักสูตรสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี ตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านวิทยาการคำนวณ จำนวน 121 คน จาก 53 เขตพื้นที่การศึกษา จัดระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2563 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.39 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงและมอบแนวทางการปฏิบัติ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ COVID-19 ผ่านระบบ Zoom 2 เม.ย. 2563
     สพม.39 ร่วมประชุมทางไกล "การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC)" 2 เม.ย. 2563
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน,พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2563 ผ่านระบบ Acuconference 2 เม.ย. 2563
     Cluster 17 พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31 มี.ค. 2563
     สพม.39 ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference 24 มี.ค. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.