[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved кӹѡҹ硷͹ԡ สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

เรื่อง : สพม.39 ร่วมประชุมทางไกล "การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC)"
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่   2   เมษายน   2563
เข้าชม : 208
Bookmark and Share


สพม.39 ร่วมประชุมทางไกล "การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC)"
ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ,บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบศูนย์ HRDC ร่วมประชุมทางไกล "การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ผ่านศูนย์ HRDC" โดยมีหัวข้อในการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการคาดหวัง นโยบายการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา การใช้ National Learning Platform ในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการงบประมาณ เป็นต้น

โดยศูนย์ HRDC จะพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 185 ศูนย์ ในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ทั่วประเทศ มีการวางแผนว่าปีนี้จะดำเนินการในระยะแรกจำนวน 82 ศูนย์ แล้วจึงดำเนินการระยะที่สองในศูนย์ที่เหลือต่อไป โดยจัดอบรมครูต้นแบบ (Core Trainer) จำนวน 185 คน ให้ครูต้นแบบเหล่านั้นสามารถสอนครูคนอื่นที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันต่อไปได้ ทำให้ลดงบประมาณและไม่เสียเวลาในการเข้ามาสอบที่กรุงเทพฯ โดยสามารถเข้าสอบที่ศูนย์ HRDC ที่มีความพร้อม มีมาตรฐาน มีอุปกรณ์พร้อม และมีความทันสมัย ซึ่งหลังจากดำเนินการครบ 185 ศูนย์แล้ว อาจขยายต่อยอดออกไปได้ถึง 300 ศูนย์ในอนาคต ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.39 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 23 ก.ค. 2563
     สพม.39 สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 9 ก.ค. 2563
     ผอ.สพม.39 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 7 ก.ค. 2563
     สพม 39 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร และแบบทดสอบออนไลน์ด้วยระบบ Google site 18 พ.ค. 2563
     สพม.39 จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (MOU) 17 พ.ค. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.