[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved кӹѡҹ硷͹ԡ สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

เรื่อง : สพม 39 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร และแบบทดสอบออนไลน์ด้วยระบบ Google site
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่   18   พฤษภาคม   2563
เข้าชม : 222
Bookmark and Share


 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ และการสร้างบทเรียนอนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education โดยมี ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.39 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 30 พ.ย. 2563
     สพม.39 ประชุมทางไกล ผอ.เขต พบเพื่อนครู 17 พ.ย. 2563
     สพม.39 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 23 ก.ค. 2563
     สพม.39 สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 9 ก.ค. 2563
     ผอ.สพม.39 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 7 ก.ค. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.