[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved кӹѡҹ硷͹ԡ สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

เรื่อง : สพม 39 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร และแบบทดสอบออนไลน์ด้วยระบบ Google site
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่   18   พฤษภาคม   2563
เข้าชม : 57
Bookmark and Share


 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ และการสร้างบทเรียนอนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education โดยมี ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม 39 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร และแบบทดสอบออนไลน์ด้วยระบบ Google site 18 พ.ค. 2563
     สพม.39 จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (MOU) 17 พ.ค. 2563
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ ACUCONFERENCE 22 เม.ย. 2563
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ ACUCONFERENCE 15 เม.ย. 2563
     สพม.39 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงและมอบแนวทางการปฏิบัติ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ COVID-19 ผ่านระบบ Zoom 2 เม.ย. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.