[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved кӹѡҹ硷͹ԡ สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

เรื่อง : จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีบูรพาจารย์ยิ่งใหญ่ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่   18   มกราคม   2563
เข้าชม : 9
Bookmark and Share


      วันที่ 16 มกราคม 2563 ที่บริเวณหน้าหอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การจัดงานวันครูในปีนี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก,นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รักษาการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก,ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สำนักงาน กศน. สำนักงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 1,200 คน ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 64 รูป เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

       เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้เป็นดั่งแสงธรรมนำความสว่างทางปัญญามาสู่ชีวิตศิษย์และเพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้   ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ และจัดพิธีบูรพาจารย์ จุดเทียนส่องนำความสว่างทางปัญญา พิธีอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์   ครูอาวุโสนอกประจำการ (นางมัลลิกา อายุวัฒน์) กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และครูอาวุโสในประจำการ (ดร.ศักดา สินมา)   นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในปีนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดงานภายใต้แก่นสาระว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม 39 ประชุมขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 4 ก.พ. 2563
     สพม.39 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามมาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 28 ม.ค. 2563
     สพม.39 ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 25 ม.ค. 2563
     การอบรมหลักสูตรอบรมการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับศึกษานิเทศก์ Coding Mentor (CM) 23 ม.ค. 2563
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 3/2563 22 ม.ค. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.