[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved кӹѡҹ硷͹ԡ สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

เรื่อง : สพม.39 ศูนย์ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่   21   มกราคม   2563
เข้าชม : 34
Bookmark and Share


 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา,การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และการฝึกประสบการณ์การนิเทศแก่ศึกษานิเทศก์ที่มาฝึกประสบการณ์จริง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ     บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 16 ระยะที่ 2 จำนวน 13 คน โดยมีศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นพี่เลี้ยงตลอดหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.39 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงและมอบแนวทางการปฏิบัติ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ COVID-19 ผ่านระบบ Zoom 2 เม.ย. 2563
     สพม.39 ร่วมประชุมทางไกล "การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC)" 2 เม.ย. 2563
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน,พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2563 ผ่านระบบ Acuconference 2 เม.ย. 2563
     Cluster 17 พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31 มี.ค. 2563
     สพม.39 ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference 24 มี.ค. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.