[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved кӹѡҹ硷͹ԡ สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

เรื่อง : สพม.39 ศูนย์ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่   21   มกราคม   2563
เข้าชม : 14
Bookmark and Share


 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา,การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และการฝึกประสบการณ์การนิเทศแก่ศึกษานิเทศก์ที่มาฝึกประสบการณ์จริง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ     บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 16 ระยะที่ 2 จำนวน 13 คน โดยมีศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นพี่เลี้ยงตลอดหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม 39 ประชุมขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 4 ก.พ. 2563
     สพม.39 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามมาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 28 ม.ค. 2563
     สพม.39 ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 25 ม.ค. 2563
     การอบรมหลักสูตรอบรมการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับศึกษานิเทศก์ Coding Mentor (CM) 23 ม.ค. 2563
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 3/2563 22 ม.ค. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.