[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved кӹѡҹ硷͹ԡ สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

เรื่อง : สพม.39 ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่   25   มกราคม   2563
เข้าชม : 11
Bookmark and Share


สพม.39 ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 มกราคม 2563 ที่โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบเพื่อบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้กำหนดสนามสอบ จำนวน 24 สนามสอบ ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม 39 ประชุมขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 4 ก.พ. 2563
     สพม.39 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามมาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 28 ม.ค. 2563
     สพม.39 ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 25 ม.ค. 2563
     การอบรมหลักสูตรอบรมการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับศึกษานิเทศก์ Coding Mentor (CM) 23 ม.ค. 2563
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 3/2563 22 ม.ค. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.