[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved кӹѡҹ硷͹ԡ สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

เรื่อง : ผอ.สพม.39 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่   7   กรกฏาคม   2563
เข้าชม : 129
Bookmark and Share


ผอ.สพม.39 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
          วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การบริหารจัดการเรียนการสอนในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้โรงเรียนได้รายงานผลการจัดการเรียนการสอน เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ได้จัดจุดคัดกรอง การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ การวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนทุกคน มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม จัดห้องเรียนขนาด 20 – 25 คน ในการเรียนของนักเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เป็นอย่างดี ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.39 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 23 ก.ค. 2563
     สพม.39 สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 9 ก.ค. 2563
     ผอ.สพม.39 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 7 ก.ค. 2563
     สพม 39 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร และแบบทดสอบออนไลน์ด้วยระบบ Google site 18 พ.ค. 2563
     สพม.39 จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (MOU) 17 พ.ค. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.